Leedn zuukt leedn veur Dialektkringe Salland & OostVeluwe

Geef de streektaal meer kans!!

Geacht lid van de Dialektkringe Salland en Oost-Veluwe,

As bestuur probère wie oonze Dialektkringe in stand te holln en ok nieje leedn te wàrvm.
Deur de vergriezing en 't stàrvm van leedn löp ons leedntal trugge.
Daorumme wille wie met disse brief leedn benaodern en vraogn um een niej lid veur de kringe te wàrvm.
As disse aktie slaagt zol ut mooi wèèn umme met name in Salland een wàrkgroep op te richten.
Een niej lid krig De Moespot en betaalt pas vanaf 2017 contributie.
Wie probeert umme nieje leedn De Moespot van september en december 2016 en 't Jubileumnummer 250 cadeau te doen.
Wie haopt via de biegaonde brief een positieve reactie binn' te kriegn, alvaste bedankt !

Ank Meerdink-Rietberg,

wnd. veurzitter
Wilhelminalaan 37
8181 BA Heerde

til. 0578-692131
E-mail: h.meerdink@lijbrandt.nl

Laot bliekn det de Streektaal, nog steeds de Taal van de Streek is!! Geeft 't Nedersaksisch 'n kaans!!


  Terug naar vorige pagina


  Website
  woordnboek D -> NL
  woordnboek NL -> D

31-10-2018
Wärkgroep aomp
(MFA de Heerde in Heerde)Aj met aapm speult, kriej vlooin